İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları
Şirketimiz en önemli unsuru olarak 'insan' öğesini kabul etmektedir. İnsan Kaynakları politikamızın ana hedefi, insan kaynağımızın verimli ve etkili bir şekilde kullanılması, çalışanlarımızın mutluluğu ile kuruluş hedeflerimizin ortak noktalarda buluşturulmasıdır.

İK Politikamız
 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip çalışanları aramıza katmak.
 • Tüm çalışanlarımıza yeteneklerine ve görevlerine uygun gelişim ve eğitim olanakları sağlamak.
 • Çalışanlarımıza fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ortamı sağlamak.
 • İş Kanunu gereklerine uygun olarak 15 yaş altı kimsenin şirketimizde çalışmasına izin vermemek. Bu sınırlamayı şirketimize iş yapan taşeronlarda da tesislerimiz içinde uygulamak.
 • Kimseyi zorla ve kendi iradesi dışında çalıştırmamak.
 • Çalışanlarımızın iş günü sonunda işyerini terketme hakkına saygı duymak. İhbar önellerine uyarak işten ayrılma hakkına saygı göstermek.
 • Çalışan verimliliğini arttırıcı, sorumluluk bilincini geliştirici bir katılımcı yönetim politikası izlemek.
 • Haftalık normal çalışma süresini 45 saat olarak uygulamak. Çalışanlarımızdan sadece önceden belirlenemeyen iş koşulları oluştuğunda, yasal sınırlar çerçevesinde fazla çalışma talep etmek. Her altı iş gününü takiben 1 gün hafta tatili vermek. Çalışanlarımızın iş özel hayat dengesine saygı göstermek.
 • Çalışanlarımızın ücretini en az asgari ücrete denk gelecek şekilde belirlemek. Çalışanlarımıza detaylı bir bordro ile aylık kazançlarını ve yasal kesintilerini açıklamak.
 • Çalışanlarımıza sağlıklı bir iş ortamı sunmak, kaza ve yaralanmaları önleyici tedbirler almak, sağlık ve güvenlik eğitimleri vermek, her zaman içilebilir suya erişimi garanti etmek.
 • Çalışanlarımıza etnik köken, cinsiyet, din, ırk, sınıf, milliyet, cinsel tercih, yasa ile tanınmış kuruluşlara üyelik veya politik eğilimleri nedeniyle hiçbir şekilde farklı muamele yapmamak, fiziksel veya psikolojik baskı uygulamamak. Yukarıda bahsi geçen farklılıkları işe alma, ücretlendirme, eğitim olanaklarından yararlanma, emeklilik veya işe son verme gibi uygulamalarda karar almak için kesinlikle kullanmamak.
 • Çalışanlarımızın itibarlarını zedelememek ve onlara saygılı davranmak. Onlara hiç bir şart altında fiziksel veya ruhsal şiddet uygulamamak. Şiddeti bir disiplin aracı olarak kullanmamak, ve buna benzer davranışlara hoşgörü göstermemek.
 • Çalışanın disiplin kurallarına uymaması durumunda uygulanacak yöntemleri basit, kolay anlaşılır prosedürlerle anlatmak.
 •   FacebookYoutubeISO - 9001 - 2008 - TSE - CE
    Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright © Spinner CNC Takım Tezgahları Fabrikası 2018. Tüm hakları saklıdır. - Spinner Web&Grafik   ISO - 9001 - 2008 - TSE - CE
  Ofis Aydınlatma